lucru-2

Descriere pachete de lucru

Partenerii din cadrul consorțiului SELEKTIF, CTIB, împreună cu SPF și ESSA au stabilit următoarele pachete de lucru (work packages, WP) și activități pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului BiSolar.

Nr. WP

Titlu

Tip activitate

Resp. WP (prescurtare)

WP 1

Definirea cerințelor tehnice și a limitărilor pentru integrarea colectoarelor solar termice în mediu construit

RTD

SPF

WP 2

Dezvoltarea și optimizarea straturilor subțiri spectral selective și a plăcilor absorbante pentru colectoare vitrate (GSTC)

RTD

SELE

WP 3

Dezvoltarea și optimizarea straturilor subțiri spectral selective și plăcilor absorbante pentru colectoare ne – vitrate (USTC)

RTD

ESSA

WP 4

Proiectarea și dezvoltarea de colectoare solar termice vitrate și ne-vitrate pentru fațade solare/integrarea arhitecturală în mediu construit utilizând plăcile absorbante optimizate

RTD

CTIB

WP 5

Proceduri de testare și acreditare pentru straturile subțiri/plăcile absorbante și pentru colectoare

RTD

SPF

WP 6

Realizarea unor sisteme pilot în Elveția, România și Turcia. Analiza economică și evaluarea ciclului de viață (life cycle assessment)

OTHER

all

WP 7

Diseminare și management

MGT

SPF

Plan de realizare Proiect BISOLAR
RomaniaEnglish